STRONA NIEDOSTĘPNA
kalkulator akustyczny
KALKULATOR
AKUSTYCZNY

ARMSTRONG
- minimalna chłonność akustyczna A
GALERIA ARMSTRONG - LINK
– maksymalny czas pogłosu T
GALERIA ARMSTRONG - LINK
– maksymalny czas pogłosu T
GALERIA ARMSTRONG - LINK
– maksymalny czas pogłosu T
GALERIA ARMSTRONG - LINK
– maksymalny czas pogłosu T
GALERIA ARMSTRONG - LINK
– maksymalny czas pogłosu T oraz minimalny wskaźnik STI
GALERIA ARMSTRONG - LINK

KALKULATOR AKUSTYCZNY

opracowany przez ekspertów firmy Armstrong pozwala na wykonanie obliczeń i zweryfikowanie zgodności środowiska akustycznego projektowanych wnętrz z wymaganiami normy PN-B-02151-4 „Akustyka Budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Cześć 4: Wymagania dotyczące warunków pogłosowych i zrozumiałości mowy w pomieszczeniach oraz wytyczne prowadzenia badań”.
Został opracowany dla pomieszczeń o prostej geometrii, dla których wyżej wymieniona norma określa wymagania.
W zależności od funkcji pomieszczenia norma definiuje trzy ścieżki postępowania – kalkulacji parametrów określających środowisko akustyczne wnętrza, a zatem stawia wymagania względem jednego z poniższych:
- maksymalnego czasu pogłosu T oraz minimalnego wskaźnika transmisji mowy STI
- maksymalnego czasu pogłosu T
- minimalnej chłonności akustycznej A
Po zalogowaniu mogą Państwo prowadzić i zapisywać obliczenia dla swoich projektów, korzystając z bibliotek współczynników pochłaniania dźwięku przykładowych ustrojów, wyrobów i elementów budowlanych oraz wykończeniowych, wyposażenia lub wprowadzać własne dane z badań laboratoryjnych. Mogą Państwo również przesłać projekt do nas celem weryfikacji i pomocy w doborze sufitu podwieszanego.
Życzę owocnego użytkowania!

Anna Baczkowska
Menedżerka Techniczna
Ekspertka ds. akustyki pomieszczen firmy Armstrong
KONTAKT / POPROŚ O DOSTĘP
Armstrong Building Products BV
Sp. z o.o. Oddział w Polsce
ul. Domaniewska 37
02-672 Warszawa
Polska
 
biuro: tel. 22 337 86 10 (11)
Anna Baczkowska: mob. +48 605 368 448